let's talk about style

Бозов Стил ООД-естетика и стил,хармония и качество.

Вашият партниор в запазване на традицията и търсене на нови форми за представяне на българския фолклор.

КАКВО ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИ "БОЗОВ СТИЛ"ООД?
* изработване на носии в изключителното си разнообразие,в което съществуват във всички етнографски области на България(от запазване на автентичната кройка и шевица до олекотяване на моделите според тяхното приложение).
* изпълнение на поръчките в бързи срокове.
* изключителна гъвкавост с която да можем да откликнем на вашите желания и изискваня.Магията се случва и тя идва от носиите изработвани от "Бозов Стил"ООД.

Ще я откриете в съзвучието на шарките,в блясака на сърмата,монетите,мънистата,в причудливите форми обрисувани от гайтани и ширити. Хармонично съчетание на цветове и форми,перфектна кроика,висококачествени тъкани,неповторими образци от шевични орнаменти.


Това е вашата представа,желание и мечта за костюма,който искате да имате.
"Бозов Стил"ООД със своя екип от професионалисти ще сбъдне вашата мечта.

ПО КАКВО ЩЕ ОТЛИЧИТЕ НАШИТЕ КОСТЮМИ?
* По това че те нямат шаблон.
Te са подчинени на един принцип:а именно - да се придаде колкото е възможно повече красота на носиите и то с творческо вдъхновение и майсторска вещина.И вьпреки всичко тези носии да запазят присьщите си черти в чист вид.
* По изкуството вложено в тях.
Ние дьржим макар и еднаквите по основните си белези носии да се разграничават по изкуството вложено в тях. Всеки наш костюм не само разкрива общонародните естетически традиции,но отразява и личния вкус,срьчноста и дарованието на маистора си.
* Естеството на материала:
Работим с естествени тькани, които проявяват здрава устоичивост срещу вьншни влияния. Фирмата "Бозов Стил"ООД работи изключително с висококачествена каша, разработвана специално от производителя за изработване на фолклорни носии.
* Богатство от орнаменти.
При нас може да се изберат шевици ситни орнаменти с нежни очертания и богато пьстроцветие до бродерия с дери мотиви, разработени с тематика, колорит и разположение наложено от образи.
*Яркост на багри.
С нашия екип от профисионалисти се стараем да обогатяваме цветната гама,да саздаваме нови и разнообразни цветни сьчетания с художествен усет и вкус,но без да излизаме от рамките не етническия стил на бьлгарското приложно изкуство.
* Изящество на формите:
В много от нашите носии се вижда обнова на старинините форми с нови по-прогресивни.Стараем се да осьврвменяваме костюмите без да изгубват народностния си характер и местен колорит.По отношение на подробностите в кроиката сьщо така се наброяват доста разновидности.
* Обилието на гаитанена украса:
С особена изящност се отличава родобския мажки костюм от бозова аба с обтоки от черни гаитани.

Чрез различните комбинации от показатели:
*естество и обработка на материала
*техника на изпьлнение
*сьдьржание
*стилизация
*композиция
*колорит
*разположение

се стараем да сьздаваме неповторими носии с високи художествени качества,които да бадат удобни,да проявяват жизненост, да впечетляват и очароват.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ОЩЕ ЗА ДЕЙНОСТА НА "БОЗОВ СТИЛ"ООД?
"Бозов Стил"ООД изработва сьщо така :
*Четнически и гвардеиски униформи
*Знамена и байряци
*Униформи за персонали на битови атракциони заведения
*Репетициони облекла с фолклол

Бозов стил ООД © 2008 Всички права запазени.